Afdødekontakt

Hvad er Afdødekontakt

Kontakt en sjæl

Afdødekontakt er, når jeg kontakter og kommunikerer med en sjæl, der er gået over i lyset. Sagt på en anden måde er det kommunikation med sjælen fra en afdød, der har levet et liv i en fysisk krop her på jorden. Det kan være en forældre, en bedsteforældre, et barn, en kammerat, et dyr eller andet væsen.

Når jeg arbejder med afdøde kan der både komme meget og lidt, men et er sikkert, kontakten vil altid være der.

Under en afdødekontakt, stiller jeg mig således til rådighed og fungerer som bindeled (en slags telefonrør) mellem klienten og den afdøde.

Englestemmer, afdødekontakt